Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Concursuri

ANUNŢ

 

Muzeul Olteniei Craiova, conform  temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post de Muzeograf, grad profesional I, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

-  01 martie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  01 martie 2017 – 13 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 14 martie 2017  perioada de selecţie a dosarelor de înscriere ;

- 23 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 29 martie 2017, ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :

-          cetăţenia română, a altor state membre UE sau a statelor aparţinând spaţiului economic european şi domiciliul în România;

-          cunosc limba română, scris şi vorbit;

-          au vârsta minimă reglementată de prevederile legale - are capacitate deplină de exerciţiu;

-          au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale;

-          nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

Documentele dosarului  de înscriere:

-          Cerere de înscriere ,

-          Acte de identitate şi de stare civilă;

-          Diplomă de licenţă, adeverinţe de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

-          carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazier judiciar;

-          Adeverinţă medicală valabilă care să ateste că este apt de muncă, eliberată de medicul de familie  sau de unităţiile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae;

-          Recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.

-          Atestat de muzeograf eliberat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Înscrisurile vor fi prezentate în original şi în copie, pentru verificarea conformităţii acestora.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

-          Absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare de lungă durată în domeniul filologie.

-          Vechime în specialitate de minim 2 ani, ce va fi dovedită cu documente care să ateste  această vechime în specializarea mai sus menționată;

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

1.       Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2.       Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

-          abilități și cunoștiințe impuse de funcție;

-          capacitatea de analiză și sinteză;

-          motivația candidatului;

-          comportamentul în situațiile de criză;

-          inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

 

Bibliografia şi tematica:

Bibliografie:

1.       Corina Mihaescu, Ceramica Populara din Oltenia, Albumul de Arta Populara din Oltenia, 2006;

2.       Georgeta Rosu, Ulcioare de nunta, Editura Muzeul Taranului Roman, 2000;

3.       Ernest Bernea, Sociologie si etnografie romaneasca. Ordinea spirituala, 2009;

4.       Radu Florescu, Bazele muzeologiei, 1994;

5.       Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului roman, Editura Paideia, 2009;

6.       Simion Florea Marian, Sarbatorile la romani, 3 vol., Editura Saeculum, 2012;

7.       Radu Octavian Maier, Mestesuguri taranesti traditionale in spatiul romanesc, Editura Etnologica, 2009;

8.       Ovidiu Barlea, Istoria folcloristicii romanesti, Editura Aius, 2010;

9.       Elena Niculita-Voronca, Datinile si credintele poporului roman, Editura Saeculum, 2008;

 

 

Tematică:

1.     Bazele muzeologiei. Ce este muzeul. Functiile muzeului.

2.     Etnografie. Etnologie. Antropologie. Notiuni generale.

3.     Ocupatii si mestesuguri traditionale din Oltenia.

4.     Ceramica si principalele centre ceramice din Oltenia.

5.     Sarbatori cu data fixa si mobila din calendarul popular.

6.      Obiceiuri de iarna din Oltenia. 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

 

Muzeul Olteniei Craiova, conform  temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post Referent de specialitate, grad profesional II, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing, proiecte și programe culturale al Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

-  01 martie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  01 martie 2017 – 13 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 14 martie 2017  perioada de selecţie a dosarelor de înscriere ;

- 24 martie 2017 ora 10.00, proba  scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 30 martie 2017, ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor:

-          cetăţenia română, a altor state membre UE sau a statelor aparţinând spaţiului economic european şi domiciliul în România;

-          cunosc limba română, scris şi vorbit;

-          au vârsta minimă reglementată de prevederile legale - are capacitate deplină de exerciţiu;

-          au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale;

-          nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

Documentele dosarului  de înscriere:

-          Cerere de înscriere ,

-          Acte de identitate şi de stare civilă;

-          Diplomă de licenţă, adeverinţe de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

-          carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazier judiciar;

-          Adeverinţă medicală valabilă care să ateste că este apt de muncă, eliberată de medicul de familie  sau de unităţiile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae;

-          Recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.

Înscrisurile vor fi prezentate în original şi în copie, pentru verificarea conformităţii acestora.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

-          Absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare de lungă durată.

-          Vechime în specialitate de minim 2 ani, ce va fi dovedită cu documente care să ateste  această vechime în specializarea mai sus menționată;

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

1.       Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2.       Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

-          abilități și cunoștiințe impuse de funcție;

-          capacitatea de analiză și sinteză;

-          motivația candidatului;

-          comportamentul în situațiile de criză;

-          inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

 

Bibliografia şi tematica:

Bibliografie:

1. Michele Jouve 2005. Comunicarea. Publicitate şi Relaţii Publice. Iaşi, Ed. Polirom;

2.  Cristina Coman. 2004. Relaţiile Publice Mass-Media. Iaşi, Ed. Polirom;

3.   Doug  Nevsom şi Bob Carell. 2004. Redactarea materialelor de relaţii publice. Iaşi, Ed. Polirom,

4.   Isabelle Pailliart.2002. Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Ed. Polirom;

5.   Alexandra Zbuchea 2014, Marketing muzeal pentru nonmarketeri;

6.   Alexandra Zbuchea, Florin Pînzaru, Cristina Galalae  - Ghid esențial de promovare

7.   Legea 311/2003,  Legea muzeelor şi Colecţiilor Publice, republicată;

8.   Legea 182/2001, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;

9.   Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

0. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

13. Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;

 

Tematică:

1. Departamentul de Relaţii Publice: rolul acestuia în strategia de dezvoltare a instituţiei publice de cultură;

2. Marketingul şi politicile de accesare a pieţei culturale contemporane;

3. Marketingul instituţiei publice de cultură;

4. Managementul de proiect;

5. Muzeele: strategii de ofertare în piaţa culturală contemporană;

6. Legislaţia instituţiei muzeale.


 

ANUNŢ

 

 

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post de Şef secţie, grad II, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de conducere din cadrul Secţiei de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare:

-  22 februarie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  22 februarie 2017 – 06 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 07 martie 2017  perioada de selecţie a dosarelor de înscriere ;

- 17 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 23 martie 2017, ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt  următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :

-          cetăţenia română, a altor state membre UE sau a statelor aparţinând spaţiului economic european şi domiciliul în România ;

-          cunosc limba română, scris şi vorbit ;

-          au vârsta minimă reglementată de prevederile legale - are capacitate deplină de exerciţiu ;

-          au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale;

-          nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

Documentele dosarului  de înscriere:

-          Cerere de înscriere ,

-          Acte de identitate şi de stare civilă;

-          Diplomă de licenţă;

-          Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

-          Cazier judiciar ;

-          Adeverinţă medicală valabilă care să ateste că este apt de muncă, eliberată de medicul de familie  sau de unităţiile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae;

-          Atestat de muzeograf eliberat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Înscrisurile vor fi prezentate în original şi în copie, pentru verificarea conformităţii acestora.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

1.      Absolvent de studii superioare de lungă durată – Istorie;

2.      Vechime în specialitate de minim 3 ani.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

-          abilități și cunoștiințe impuse de funcție ;

-          capacitatea de analiză și sinteză ;

-          motivația candidatului ;

-          comportamentul în situațiile de criză ;

-          inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

 

Bibliografie:

1.      Legea 182/2000 (republicată) – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

2.      Legea 422/2001 (republicată) – privind protejarea monumentelor istorice;

3.      Legea 311/2003 (republicată) – Legea muzeelor şi colecţiilor publice;

4.      Ordinul 2053/2002 al Ministrului Culturii pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Tematică:

1.      Cercetarea, inventarierea și clasarea patrimoniului cultural național;

2.      Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice;

3.      Clasificarea, înființarea și acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice;

4.      Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice;

5.      Inventarierea și clasarea monumentelor istorice;

6.     Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile.

  

ANUNŢ

 

             Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post de Şef secţie, grad II, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de conducere din cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

-  22 februarie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  22 februarie 2017 – 06 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 07 martie 2017  perioada de selecţie a dosarelor de înscriere ;

- 20 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 24 martie 2017, ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :

-          cetăţenia română, a altor state membre UE sau a statelor aparţinând spaţiului economic european şi domiciliul în România ;

-          cunosc limba română, scris şi vorbit ;

-          au vârsta minimă reglementată de prevederile legale - are capacitate deplină de exerciţiu ;

-          au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale;

-          nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

Documentele dosarului  de înscriere:

-          Cerere de înscriere ,

-          Acte de identitate şi de stare civilă;

-          Diplomă de licenţă;

-          Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

-          Cazier judiciar ;

-          Adeverinţă medicală valabilă care să ateste că este apt de muncă, eliberată de medicul de familie  sau de unităţiile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae;

-          Atestat de muzeograf eliberat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Înscrisurile vor fi prezentate în original şi în copie, pentru verificarea conformităţii acestora.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

1.      Absolvent de studii superioare de lungă durată – Biologie, Geologie, Geografie;

2.      Vechime în specialitate de minim 3 ani.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

-          abilități și cunoștiințe impuse de funcție ;

-          capacitatea de analiză și sinteză ;

-          motivația candidatului ;

-          comportamentul în situațiile de criză ;

-          inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

 

Bibliografie:

1.      Legea 182/2000 (republicată) – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

2.      Legea 422/2001 (republicată) – privind protejarea monumentelor istorice;

3.      Legea 311/2003 (republicată) – Legea muzeelor şi colecţiilor publice;

4.      Ordinul 2053/2002 al Ministrului Culturii pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Tematică:

1.      Cercetarea, inventarierea și clasarea patrimoniului cultural național;

2.      Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice;

3.      Clasificarea, înființarea și acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice;

4.      Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice;

5.      Inventarierea și clasarea monumentelor istorice;

6.    Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile.