Alte Colecţii

Colecţiile muzeale aflate în patrimoniul Secţiei de Etnografie cuprind şi colecţia de obiecte de cult, colecţia de instrumente muzicale, colecţia de ouă încondeiate, colecţia de documente şi fotografii Maria Tanase, colecţia de documente etno-folclorice, obiecte de uz casnic.

Obiecte tradiţionale de cult din Oltenia

Colecţia de obiecte de cult folosite în spaţiul ritualic al gospodăriei ţărăneşti olteneşti în afara icoanelor de vatră prezentate la colecţia „iconărit”, cuprinde o serie importantă de obiecte ritual-simbolice folosite în diverse temporalităţi şi prilejuri sacre (sărbători, rituri şi ritualuri de trecere, ritualurile din ciclurile calendaristice etc.) Pistornicele erau şi sunt încă folosite pentru sacramentarea […]

Instrumente muzicale

În patrimonialul Secţiei de etnografie sunt tezaurizate şi instrumente populare specifice Olteniei. Ne referim, în special la instrumente de suflat adică tipuri de fluiere cu forme şi din zone diferite ale provinciei, cavale, fife, ocarine, cimpoaie. Viori, cobze, o ţiteră etc. completează acest patrimoniu.

Ouă încondeiate

În perioada interbelică şi post-belică arhitectul A.Vincenz, unul dintre fondatorii Muzeului Olteniei, alcătuia o colecţie de ouă încondeiate, formată din aproape 700 de ouă din toată ţara: Oltenia, Bucovina, Muntenia, Moldova. Colecţia a fost completată, ulterior, de piese din Oboga lucrate de meşterul Marin Diaconeasa.

Colecţia Maria Tănase

Viaţa, talentul, preocupările umane şi sociale ale Mariei Tănase transpar din 1300 de documente, fotografii, scrisori, tablouri, alte obiecte personale etc. Dintre documente, trebuie să amintim certificatele de naştere şi de căsătorie, apoi cartea de muncă, legitimaţiile şi atestatele şi, nu în ultimul rând, testamentul artistei. Maria Tănase a lăsat, de asemenea, spre aducere aminte, […]

Documente Etno-Folclorice

Colecţia cuprinde, printre altele, documente din Colecţia C.S. Nicolăescu – Plopşor, adică scrisori, în special, primite de savant între 1928-1956 de la I.Andriescu, C.Daicoviciu, I.Nestor, Vl.Dumitrescu, I.Moisil, D.Berciu, Petre Nicolaescu – Coveiu, M.Cantacuzino, Dl.Bărcăcilă, C.Secăreanu etc. De asemenea, tot în această colecţie sunt cuprinse şi manuscrise semnate de folcloristul Nicolae Popescu al Lupului, precum şi […]

Obiecte de Uz Casnic

Gospodăria ţărănescă este definită de obiecte de lemn, ceramică, metal, sau alte materiale. Colecţia specifică a Secţiei de etnografie a acumulat vreme de 50 de ani, în special, obiecte din lemn, restul inventarului casnic a intrat în alte colecţii. Unele dintre acestea sunt doar utilitare, fără valenţe estetice, altele sunt capodopere ale prelucrării lemnului prin […]

Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară

Înclinarea către frumos a locuitorilor Olteniei transpune foarte clar şi cu prisosinţă dim meşteşugurile tradiţionale ale regiunii. Ne gândim, mai ales la olărit, ţesut, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor etc. O istorie culturală a provinciei trebuie să cuprindă peremptoriu bogăţia de „documente” şi frumuseţi create de mâinile şi sufletele ţăranului oltean.

Olărit

Apare ca meşteşug, în spaţiul geografic al provinciei, în jurul anului 3000 î.Hr., fiind unul dintre cele mai complexe meşteşuguri prin diversitatea cunoştinţelor necesare cât şi prin exactitatea cunoaşterii lor. Perfecţionarea tehnicii de ardere a vaselor şi ulterior introducerea roţii olarului (300 î.Hr.) au constituit momente importante în evoluţia acestui meşteşug. Influenţele romană, şi, mai […]

Prelucrarea lemnului, metalelor, a altor materiale

Abundenţa pădurilor în Oltenia a făcut ca lemnul să fie unul din primele materiale utilizate în confecţionarea obiectelor necesare omului. Categorii de obiecte din lemn care îmbracă forme artistice se întâlnesc în aproape toate domeniile legate de activitatea gospodăriei ţărăneşti: elemente de arhitectură de construcţie, mobilier, unelte, obiecte de uz casnic, obiecte de cult. Tehnicile […]