Personal

Secţia de Istorie – Arheologie Dumitrescu Radu Gabriel, șef secție Bondoc Dorel-Petruş, muzeograf Suru Claudia-Mihaela, muzeograf Ionescu Violeta Margareta, muzeograf Popescu Andreea Valentina, muzeograf Popescu Irina Maria, muzeograf Gherban Adina, muzeograf Bâsceanu Marius Cristian, muzeograf Ceacîru Cristian Iulian, muzeograf Trifan Daniel Ștefăniță, muzeograf Popescu Vava Vasilică Lucian, muzeograf Filip Ileana Gabriela, muzeograf Giurea Alina, referent […]

Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară

Înclinarea către frumos a locuitorilor Olteniei transpune foarte clar şi cu prisosinţă dim meşteşugurile tradiţionale ale regiunii. Ne gândim, mai ales la olărit, ţesut, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor etc. O istorie culturală a provinciei trebuie să cuprindă peremptoriu bogăţia de „documente” şi frumuseţi create de mâinile şi sufletele ţăranului oltean.

Prietenii Istoriei

Ateliere ”Prietenii Istoriei” sunt propuse atât ca o modalitate de petrecere a timpului liber pentru cei mici, cât și pentru a păstra contactul cu publicul tânăr și de a revitaliza interesul acestora pentru istorie, artefacte istorice și arheologice. Atelierele creative ”Prietenii Istoriei” urmăresc dezvoltarea aptitudinilor copiilor pentru confecționarea obiectelor de uz casnic și de podoabă, […]

Mânuţe pricepute

Atelierul Mânuțe pricepute mizează pe îndemânarea copiilor de a prelucra lutul și ipsosul în vederea realizării de vase ceramice și statuete antropomorfe și zoomorfe – obiecte ce se găsesc în patrimoniul muzeal.

Oltenia Rediviva

Periplul expozițional conduce publicul prin treisprezece crâmpeie de istorie, primul pas poziționând vizitatorul în reședința marelui Ban al Olteniei (Mihai Viteazul), care judecă un litigiu între doi boieri. Povestea expozițională continuă cu sala ce redă evoluția ulterioară a Craiovei (secolele XVII-XVIII), ilustrată prin reconstituirea unor fațade de case, prezentarea planului mahalalelor și chiar prin simularea […]

Redescoperă Istoria

Expoziția Redescoperă Istoria reprezintă un periplu în trecutul Olteniei începând cu cunoașterea obiceiurilor, credințelor și a societății dacice, exemplificată prin reconstituiri de locuințe și cetăți tipice epocii dacilor, continuând cu prezentarea fabuloasei civilizații romane cu toate avantajele oferite de aceasta propriilor cetățeni. Publicul va avea posibilitatea să vadă cum a apărut creștinismul admirând detaliile arhitectonice […]