Colecţii de Numismatică

Încă de la întemeierea Muzeului Olteniei în anul 1915 a început constituirea unei bogate colecţii numismatice rezultate din cercetări arheologice, descoperiri întâmplătoare, donaţii şi achiziţii. Odată cu desfiinţarea Fundaţiei Alexandru şi Aristia Aman, în anul 1950, o bogată colecţie numismatică a fost transferată în patrimoniul Muzeului Olteniei (peste 2000 de monede). În prezent, colecţia Muzeului […]