Colecţii Medievale

Piesele medievale au fost împărţite în patru colecţii: Artă medievală, Documente, Manuscrise şi Stampe având un număr de peste 5 000 de obiecte. Piesele ilustrează prin diversitatea lor întreaga epocă medievală: obiecte de podoabă şi de port (secolele VIII-XVIII), obiecte de cult decorate în stil brâncovenesc, acte de cancelarie, acte de zestre, pergamente cu sau […]

Colecţia de Stampe a Muzeului Olteniei

Colecţia de Stampe a Muzeului Olteniei cuprinde lucrări din secolele XVII-XIX aparţinând şcolilor de gravură flamandă, engleză, italiană, austriacă şi germană, dar şi lucrări ale şcolii româneşti, care ia fiinţă în secolul al XIX-lea. În general sunt opere care imortalizează personalităţi politice din spaţiul românesc şi european şi amintim aici portretele principilor Transilvaniei Ştefan Báthory, […]

Documente

Muzeul Olteniei are în păstrare peste 5000 de documente în limbile slavă, greacă şi română cu caractere chirilice având ca suport pergamentul sau hârtia. Multe documente sunt emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti, cu semnături originale ale unor domnitori cunoscuţi precum Mihai Viteazul, Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu. O bună parte din documente au […]

Manuscrise

Această colecţie cuprinde peste 120 de manuscrise datând din secolele XII-XIX, scrise în limbile greacă, slavă, turcă şi română cu caractere chirilice. Unele manuscrise sunt cunoscute în întreaga lume, cum este cazul Tetraevangheliarului pe pergament transcris la Constantinopol, din secolele XII-XIII. De asemenea, în colecţie există manuscrise cu muzică bizantină sau trei variante ale Letopiseţului […]

Arta Medievală

Colecţia de Artă Medievală cuprinde obiecte de podoabă, fresce provenite de la Biserica Sfäntul Ioan Sebastian din Craiova (a doua jum. a sec. XVIII), obiecte de cult, cahle şi paftale încadrate cronologic între secolele XIV-XVIII. De o remarcabilă valoare a execuţiei sunt paftalele şi obiectele de cult decorate în stil brâncovenesc (vulturi bicefali, acvile cruciate, […]