Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

COMUNICAT PRIVIND CONDITIILE DE DESFASURARE A CONFERINTEI MATCONS 2021, EDITIA A XVI-A

11 octombrie 2021 @ 08:00 - 14 octombrie 2021 @ 17:00 UTC+2

 

În atenţia specialiştilor din domeniul restaurării şi conservării patrimoniului cultural, participanți la cea de a VIII-a Conferinţă Internaţională „Materie şi materiale în/pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului” – MATCONS 2021  și la Salonul Naţional de Restaurare 2021, ediția a XVI-a, acțiuni culturale și științifice care vor avea loc în perioada 11-14 octombrie 2021.

În contextul situației actuale, de escaladare a infecției cu virusul SARS-CoV 2, autoritățile locale din Craiova au indicat trecerea pragului de 6/1000  de locuitori în privința cazurilor de COVID-19 iar în prezent se impun noi restricții.

Pe teritoriul României vor trebui respectate toate condițiile impuse de legislația în vigoare.

Privind desfășurarea Conferinței MATCONS 2021, restricțiile actuale impuse în Craiova, România sunt:

– purtarea măștii obligatorie și în spații închise și deschise;

– organizarea de conferințe poate fi realizată la interior sau exterior, doar în  intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din  capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție și o suprafață de minimum 2mp pentru fiecare persoană;

– accesul la evenimentele sau activitățile organizate este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV- 2;

– dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de operatorul economic/organizator prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în limba engleză;

– toți operatorii economici care desfășoară activități de lucru cu publicul în condițiile prezentei hotărâri, au obligația de a verifica la intrarea în locație, prin personalul propriu, documentele și de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR. În acest sens, odată cu efectuarea confirmării, avem rugămintea de a ne ajuta și cu transmiterea dovezii de vaccinare sau a trecerii prin boală pe adresa de email: restaurare.mo@gmail.com.

Rugăm participanții să aibă înțelegere față de eventualul disconfort creat de aceste reglementări.

Comitetul Organizator  MATCONS 2021

 

For the attention of the specialists in the field of restoration and conservation of the cultural heritage, taking part to the 8th International Conference “Matter and materials in/for the restoration and heritage conservation” – MATCONS 2021 and to the 16th edition of the National Salon for Restoration 2021, cultural and scientific actions that will take place during the period October 11-14 2021.

 

In the context of the current situation, of the escalade of the infection with the SARS-CoV 2 virus, the local authorities of Craiova indicated the COVID incidence passed the threshold of 6/1000 cases to the number of inhabitants, and currently new restrictions are being imposed.

In the territory of Romania, all conditions imposed by the current legislations are to be obeyed.

Regarding the unfolding of the MATCONS 2021 conference, the current restrictions that are in place in Craiova, Romania, are the following:

  • wearing a mask is compulsory both indoors and outdoors;
  • the organisation of conferences can be done indoors or outdoors, only in the time slot 5:00-24:00, with a number of participants of up to 50% of the maximum room capacity, if all participants are persons vaccinated against the SARS-CoV-2 virus and for whom 10 days had elapsed since the finalization of the complete vaccination scheme, or persons that are between the 15th and the 180th day following the confirmation of infection with SARS-CoV-2, and if measures for wearing a protective mask and for maintaining an area of ​​at least 2sqm for each person are provided;
  • the access to the organized events or activities is allowed only to persons vaccinated against the SARS-CoV-2 virus and for whom 10 days had elapsed since the finalization of the complete vaccination scheme, or persons that are between the 15th and the 180th day following the confirmation of infection with SARS-CoV-2;
  • for EU citizens, the proof of vaccination or recent infection is confirmed through the EU digital certificate for COVID, which will be scanned by the economic operator / organizer through the mobile verification application, while in the case of foreign citizens it is confirmed through the vaccination document issued by the health unit outside Romania where the vaccine was administered or, as the case may be, by the document certifying the recent infection, presented in the language of the respective country and in English;
  • all economic operators who work with the public under the conditions of this decision have the obligation to verify at the entrance, through their own staff, the documents and to not allow access to the premises in their absence or if the EU digital certificate on COVID -19 shown is released as a result of antigen or RT-PCR testing. In this sense, once the confirmation is made, we please ask you to help us with the transmission of the vaccination proof or recent disease proof to the email address restaurare.mo@gmail.com.

We ask the participants to please show understanding towards the possible discomfort that may be caused by these regulations.

Please confirm your participation in person to the works of the MATCONS 2021 conference.

 

The Organising Committee of MATCONS 2021

 

Comunicat pt FB 03.10.2021 Romana

Comunicat pt FB 03.10.2021 Engleza

Detalii

Începe:
11 octombrie 2021 @ 08:00 UTC+2
Se termină:
14 octombrie 2021 @ 17:00 UTC+2
Eveniment Category: