Denumirea investiţiei: Consolidare şi restaurare Casa Băniei
Valoare: 2.143.482 lei
Termen de finalizare: decembrie 2008

Denumirea investiţiei: Amenajarea expoziţiei de bază la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 1.579.417 lei
Termen de finalizare: decembrie 2009

Denumirea investiţiei: Consolidare, restaurare si modernizare la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 867.571 lei
Termen de finalizare: 36 luni

Consiliul Județean Dolj s-a implicat activ în susținerea patrimoniului cultural, investind direct prin fonduri proprii dar și prin derularea diferitelor proiecte în vederea atragerii de fonduri europene. S-au realizat în cel mai scurt timp reabilitări de clădiri, modernizarea echipamentelor de lucru, conservarea patrimoniului cultural, dar si creșterea nivelului de atractivitate turistică în regiunea Oltenia. De-a lungul timpului, Consiliul Județean Dolj a investit în patrimoniul cultural și arhitectural al Muzeul Olteniei sprijinind activitatea de modernizare și restaurare a acestuia, prin investiții importante atât din fonduri proprii cât și din fonduri europene.

Prin lucrarile executate s-a conservat monumentul istoric. Administraţia judeţeană speră ca în acest mod turiştii să fie atraşi de zestrea culturală a județului şi că publicul craiovean, va aprecia valoarea istorică şi culturală a clădirii, dar şi a artefactelor expuse aici. Execuția lucrărilor a durat 20 de luni (august 2010 – aprilie 2012).

Proiectul  CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI MODERNIZARE LA SECȚIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA a fost înaintat spre finanțare în anul 2008, în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din cadrul Programului Operațional Regional, respectiv Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

Contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat în data de 12 Octombrie 2009 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (Autoritate de Management POR) și Consiliul Județean Dolj și a fost finalizat în decembrie 2012.

Muzeul Olteniei, așa cum sugerează și denumirea, este emblematic pentru regiunea Olteniei, atât ca edificiu cultural istoric aparținând patrimoniului cultural local, cât și ca valoare a colecțiilor existente aici, ceea ce a determinat realizarea acestui proiect.

Având în vedere faptul că turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului, situându-se atât înaintea piețelor tradiționale, cât și a altor nișe turistice, cum ar fi artele, inițiativa Consiliului Județean Dolj, prin proiectul de față, de conservare a moștenirii culturale, de păstrare a stilului arhitectonic al clădirii care găzduiește Secția de Istorie-Arheologie a Muzeul Olteniei Craiova și de promovare a potențialului turistic cultural local și regional pe plan național și internațional, contribuie la creșterea importanței turismului și culturii, la extinderea sezonului turistic și la creșterea numărului de turiști.

Proiectul și-a propus consolidarea, restaurarea și modernizarea clădirii Muzeului Olteniei, precum și achiziționarea de echipamente pentru protecția obiectelor de patrimoniu.

Plastica arhitecturală interioară a spațiilor de expunere și-a păstrat simplitatea inițială pentru a pune în valoare exponatele. În subsol, în zonele în care se amenajează galeria de artă medievală, bolțile cilindrice au fost decopertate și refăcute, păstrându-se cărămida aparentă cu peliculă de protecție transparentă.

Astfel, prin implementarea acestui proiect Consiliul Județean Dolj a urmărit ca turismul cultural din regiune să fie nu numai o ofertă menită să evidențieze un spațiu cu valorile și virtuțile sale spirituale, cu tradițiile și mentalitățile sale, ci și o sursă alternativă de venituri și creare de noi locuri de muncă, care să contribuie la consolidarea rețelelor și la cooperarea dintre operatorii culturali, generând premisele unei dezvoltări economice durabile.

Denumirea investiţiei: Amenajarea expoziţiei de bază la etajul I al Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 410.559 lei
Termen de finalizare: iulie 2008

Denumirea investiţiei: Amenajarea expoziţiei de bază la parter şi etajul II ale Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 4.500.000 lei
Termen de finalizare: 12 luni

Denumirea investiţiei: Extindere clădire Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 9.742.289 lei
Termen de finalizare: mai 2009