Înfiinţat în anul 1975, Laboratorul de Restaurare şi Conservare al Muzeului Olteniei Craiova şi-a desfăşurat activitatea în mod neîntrerupt.

În prezent laboratorul cuprinde următoarele secţii: investigaţii fizico-chimice, restaurare ceramică – sticlă – porţelan, metale, textile, carte veche şi document, în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 13 specialişti dintre care 12 acreditaţi ca experţi în restaurare.

Valoarea şi eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul acestui laborator s-a concretizat în miile de obiecte salvate de la distrugere, obiecte de patrimoniu cultural – naţional aparţinând numeroaselor muzee şi instituţii din zona Olteniei şi din ţară, printre care amintim: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova, Filiala Academiei Române din Craiova, Biblioteca Judeţeană Dolj, Universitatea din Craiova, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Braşov, Muzeul de Etnografie Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Olt, Muzeul de Istorie Miercurea – Ciuc, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Gorj, Muzeul Orăşenesc Corabia, muzeele săteşti din Celaru, Padea, Cernăteşti etc.

Concomitent cu activitatea de restaurare – conservare şi consultanţă, specialiştii laboratorului au desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, participând la numeroase sesiuni de comunicări, simpozioane şi expoziţii naţionale şi internaţionale de restaurare, toate acestea fiind concretizate în publicaţii de specialitate.

De asemenea laboratorul asigură stagiul de practică al restauratorilor debutanţi din reţeaua Ministerului Culturii.