Proiectul Interreg „Noi destinații în turismultransfrontalier”

Muzeul Olteniei Craiova în calitate de Partener Proiect – Beneficiar 2, împreună cu Municipalitatea Varshets, Bulgaria a obținut finanțare în cadrulProgramului Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa Prioritară 2 – O regiune verde, Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resurselor și patrimoniului cultural, pentru proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier”, cod proiect e-Ms ROBG-471.

Contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Muzeul Olteniei Craiova a fost semnat în data de 21.08.2018, durata de implementare a proiectului fiind de 36 luni.

Bugetul total al proiectului este de 1,364,438.31 EURO, finanțat 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene (FEDR – 1,159,772.56 EURO), 13% din bugetul național și 2% din bugetul local.

Din valoarea totală eligibilă a proiectului, Muzeului Olteniei Craiova îi revine suma de 459.451,39 EURO.

Obiectivul general al proiectului este promovarea cooperării între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale, într-un mod turistic durabil, în regiunea transfrontalieră Dolj –Montana.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele activități principale:

–                     realizarea unui complex muzeal în Varshets: Paleo Parcul și Centrul de informare;

–                     dotarea Muzeului Olteniei Craiova cu echipamente inovatoare interactive pentru realizarea de activități de documentare, educare și promovare a patrimoniului cultural deținut;

–                     activități comune pentru desfășurarea cooperării între instituțiile și profesioniștii care activează în domeniul muzeal și cel turistic din Dolj și Montana.  

www.interregrobg.eu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

Luni, 22 aprilie 2019, începând cu ora 10:30, la Sala de Conferințe de la sediul Secţiei de Istorie-Arheologie (Corpul Nou) din str. Madona Dudu nr. 14, se va organiza Conferința de lansare a proiectului „Noi destinații în turismul transfrontalier”, cod proiect e-MS ROBG-471.

Proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 2 – O regiune verde, Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și resurselor și patrimoniului cultural.

Bugetul total al proiectului este de 1,364,438.31 EURO, din care 1,159,772.56 EURO finanțare a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% din bugetul național și 2% din bugetul local.

Din valoarea totală eligibilă a proiectului, Muzeului Olteniei Craiova îi revine suma de 459,451.39 EURO.

Obiectivul general al proiectului este promovarea cooperării între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale, într-un mod turistic durabil, în regiunea transfrontalieră Dolj – Montana.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Municipalitatea Varshets, Montana (Lider) și Muzeul Olteniei Craiova.

Informații suplimentare: Muzeul Olteniei Craiovastr. Popa Șapcă nr. 8, Craiova, Dolj, tel.:+40 251 417.756, fax: +40 251 419.435, muzeulolteniei@yahoo.com. Persoană de contact: dr. Florin Ridiche, asistent manager proiect.