Personal

Secţia Ştiinţele Naturii Popescu Aurelian, șef secție Ridiche Mirela Sabina, muzeograf Cioboiu Olivia, muzeograf Goga Ionelia Claudia, muzeograf Lila Gima, muzeograf Măceșeanu Daniela, muzeograf Bălă Lavinia Elena, restaurator Mincă Loredana, restaurator Răducanu Mariana, gestionar custode Constantinescu Emilia, gestionar custode Preduț Mirela, gestionar custode Petrescu Marian, gestionar custode

Avifauna Luncii Dunării dintre Calafat şi Zăval. Biologia, ecologia şi statutul de conservare al speciilor de păsări

Lucrarea prezintă date actuale privitoare la avifauna din ecosistemele terestre şi acvatice din lunca Dunării dintre Calafat şi Zăval (jud. Dolj). În cuprinsul ei au fost abordate următoarele aspecte: analiza sistematică şi fenologică, dinamica speciilor şi populaţiilor de păsări pe parcursul sezoanelor ecologice, relaţiile cu mediile de viaţă, distribuţia în principalele zone umede şi în […]

Catalogul colecţiei de mamifere din patrimoniul Muzeului Olteniei

Elaborarea acestui catalog are ca obiectiv includerea în circuitul informaţional de specialitate a datelor acumulate de-a lungul anilor referitoare la piesele care fac parte din colecţia de mamifere a Muzeului Olteniei. Totodată catalogul reprezintă un parametru de referinţă, pentru cunoaşterea modului de răspândire a mamiferelor din Oltenia şi implicit România. Colecţia de mamifere a fost […]

Catalog Păsări

Catalogul Colecţiei de păsări (Aves) a Muzeului Olteniei este un instrument de valorificare ştiinţifică a uneia din cele mai importante colecţii a secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, respectiv a colecţiei de păsări, aceasta reunind 1739 de exemplare (1060 de păsări naturalizate, 670 de balguri, 6 trofee, 3 schelete), conservate în depozitul şi-n […]

Anuar Oltenia Studii şi Comunicări

Revista ştiinţifică „Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii”: Revista are periodicitate anuală, este acreditată C.N.C.S.I.S. în Reviste Categoria B+ şi indexată BDI, Zoological Record link la I.S.I. Master Journal List. Revista introduce în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional date floristice şi faunistice actuale şi fosile deţinute de piesele conservate în colecţiile ştiinţifice din patrimoniul ştiinţific […]

Universul şi Sistemul nostru Solar

Cunoașterea Universului a fost și rămâne o dorință permanentă a omului de a descoperi tainele și misterele spațiului cosmic. Expoziţia, unică în ţară prin realizare şi încadrare în standardele europene, prezintă aspecte vizând originea şi organizarea Universului. În această incursiune ştiinţifică sunt prezentate informaţii despre: – Universul şi structurile acestuia (galaxii, clustere, stele, roiuri stelare, […]

Planetarium

Incursiunea în Univers ne conduce în planetarium într-o călătorie virtuală printre stele, constelații, planete, asteroizi, iar cele nouă spectacole cu durată între 20-50 minute ne oferă imaginea dinamică a boltei cerești care se schimbă în funcție de timp, latitudine și longitudine, harta cerului, o galerie de imagini ale corpurilor cerești. Expoziţia se constituie într-o acţiune […]

Ecosisteme din Oltenia

Pe teritoriul Olteniei se întâlneşte o mare diversitate de ecosisteme naturale şi antropice (terestre şi acvatice), generate de particularităţile condiţiilor fizico-geografice. În cele patru diorme realizate în cadrul expoziţiei de bază s-a încercat redarea cât mai fidelă a celor mai reprezentative ecosisteme din Oltenia. Informaţia, transmisă prin speciile de floră spontană şi faună sălbatică folosite […]

Lunca Dunării

Diorama Lunca Dunării prezintă mozaicul de ecosisteme din sectorul neîndiguit Ghidici – Ciuperceni, aici păstrându-se încă vechea morfologie a luncii, cu relief haotic de dune mobile şi imobile dispuse în fascicule, cu depresiuni şi cuvete lacustre printre ele. Prin urmare, atât în dioramă cât şi vitrinele ataşate la aceasta s-au reconstituit habitatele specifice zonei inundabile […]

Pădurea de Câmpie

Expoziţia continuă cu reprezentarea Câmpiei Olteniei, respectiv a teraselor şi domeniilor de vegetaţie caracteristice acestei unităţi fizico-geografice a Olteniei. O atenţie deosebită este acordată ecosistemului de pădure, ale cărui funcţii şi organizare sunt foarte bine puse în evidenţă, atât prin intermediul exponatelor, cât şi pe module. În expunerea dioramatică  s-a reconstituit un segment din pădurea […]