Oltenia Terra Fossilis

Plante sau animale, acvatice sau terestre, microscopice sau gigantice, fosilele din Oltenia se remarcă în primul rând prin marea lor diversitate. Descoperite în cele mai variate locuri (pe văile apelor, în versanţi mai mult sau mai puţin abrupţi, în peşteri, în lucrări miniere sau în săpături sistematice), punctele fosilifere acoperă uniform şi dens harta Olteniei, […]