Avifauna Luncii Dunării dintre Calafat şi Zăval. Biologia, ecologia şi statutul de conservare al speciilor de păsări

Lucrarea prezintă date actuale privitoare la avifauna din ecosistemele terestre şi acvatice din lunca Dunării dintre Calafat şi Zăval (jud. Dolj). În cuprinsul ei au fost abordate următoarele aspecte: analiza sistematică şi fenologică, dinamica speciilor şi populaţiilor de păsări pe parcursul sezoanelor ecologice, relaţiile cu mediile de viaţă, distribuţia în principalele zone umede şi în […]

Catalogul colecţiei de mamifere din patrimoniul Muzeului Olteniei

Elaborarea acestui catalog are ca obiectiv includerea în circuitul informaţional de specialitate a datelor acumulate de-a lungul anilor referitoare la piesele care fac parte din colecţia de mamifere a Muzeului Olteniei. Totodată catalogul reprezintă un parametru de referinţă, pentru cunoaşterea modului de răspândire a mamiferelor din Oltenia şi implicit România. Colecţia de mamifere a fost […]

Catalog Păsări

Catalogul Colecţiei de păsări (Aves) a Muzeului Olteniei este un instrument de valorificare ştiinţifică a uneia din cele mai importante colecţii a secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, respectiv a colecţiei de păsări, aceasta reunind 1739 de exemplare (1060 de păsări naturalizate, 670 de balguri, 6 trofee, 3 schelete), conservate în depozitul şi-n […]

Anuar Oltenia Studii şi Comunicări

Revista ştiinţifică „Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii”: Revista are periodicitate anuală, este acreditată C.N.C.S.I.S. în Reviste Categoria B+ şi indexată BDI, Zoological Record link la I.S.I. Master Journal List. Revista introduce în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional date floristice şi faunistice actuale şi fosile deţinute de piesele conservate în colecţiile ştiinţifice din patrimoniul ştiinţific […]

Structurile şi funcţiile unui sistem bazinal de câmpie

Lucrarea prezintă rezultatele unui amplu program de cercetare desfăşurat în perioada 1996 – 2014, fapt care a condus la elaborarea unei sinteze monografice asupra unui teritoriu cu o semnificaţie particulară în ansamblul spaţiului geografic al Câmpiei Olteniei. În genere un sistem bazinal cuprinde, prin dimensiunile sale, o amplă diversitate de structuri geografice, hidrologice, fizico-chimice, ecologice. […]