Personal

Secţia de Etnografie Cănureci Irinel-Adrian, șef secție Bălan Anişoara, muzeograf Deca Roxana, muzeograf Durău Loredana Vasilica, muzeograf Călin Maria Diana, muzeograf Ilie Roxana Mihaela, muzeograf Nanu Ştefan, restaurator Lupu Constantin Bogdan, referent Militaru Liliana, gestionar custode Băzăvan Aurelia, gestionar custode Ciutureanu Dana, gestionar custode Coman Tatiana, supraveghetor muzeu

Publicatii

Catalogul artefactelor religioase oltenești din Colecțiile etnografice ale Muzeului Olteniei Craiova. Vor fi prezentate artefacte de cult: icoane de vatră, pistornice, cruci de mână, icoane pe lemn, ouă încondeiate; 100 pag., format 17x24cm.

Expoziţia Facerea Pâinii

De la desţelenit la semănat (sala 2 – demisol) Expoziţia de la demisolul Casei Băniei este, de fapt, o reprezentare specifică a cultivării grâului în Oltenia, provincie cu un preponderent caracter economic agrar. Nici nu se putea altfel, având în vedere, pe de o parte, importanţa istorică, socială şi culturală a acestei cereale, pe de […]

Expoziţia Ritmurile vieţii

Ceramica oltenească (sala 4 – etaj) Alcătuirea unei sinteze muzeologice a ceramicii şi a olăritului din Oltenia este o operaţie anevoioasă tocmai prin nuanţele pe care ea le implică, legate în primul rând de marea diversitate, de bogăţia de forme şi de ornamentică, dar şi de consideraţiile socio-culturale şi istorice pe care trebuie să le […]

Spaţii Interactive

Pe tot parcursul anului vor fi organizate următoarele ateliere: – iconărit pe lemn și sticlă – atelier de confecționare bijuterii – atelier de olărit – atelier de țesut – atelier de sculptură lemn Participă preșcolari și școlari din instituțiile de învățământ din județul Dol  

Alte Colecţii

Colecţiile muzeale aflate în patrimoniul Secţiei de Etnografie cuprind şi colecţia de obiecte de cult, colecţia de instrumente muzicale, colecţia de ouă încondeiate, colecţia de documente şi fotografii Maria Tanase, colecţia de documente etno-folclorice, obiecte de uz casnic.

Obiecte tradiţionale de cult din Oltenia

Colecţia de obiecte de cult folosite în spaţiul ritualic al gospodăriei ţărăneşti olteneşti în afara icoanelor de vatră prezentate la colecţia „iconărit”, cuprinde o serie importantă de obiecte ritual-simbolice folosite în diverse temporalităţi şi prilejuri sacre (sărbători, rituri şi ritualuri de trecere, ritualurile din ciclurile calendaristice etc.) Pistornicele erau şi sunt încă folosite pentru sacramentarea […]

Instrumente muzicale

În patrimonialul Secţiei de etnografie sunt tezaurizate şi instrumente populare specifice Olteniei. Ne referim, în special la instrumente de suflat adică tipuri de fluiere cu forme şi din zone diferite ale provinciei, cavale, fife, ocarine, cimpoaie. Viori, cobze, o ţiteră etc. completează acest patrimoniu.

Ouă încondeiate

În perioada interbelică şi post-belică arhitectul A.Vincenz, unul dintre fondatorii Muzeului Olteniei, alcătuia o colecţie de ouă încondeiate, formată din aproape 700 de ouă din toată ţara: Oltenia, Bucovina, Muntenia, Moldova. Colecţia a fost completată, ulterior, de piese din Oboga lucrate de meşterul Marin Diaconeasa.

Colecţia Maria Tănase

Viaţa, talentul, preocupările umane şi sociale ale Mariei Tănase transpar din 1300 de documente, fotografii, scrisori, tablouri, alte obiecte personale etc. Dintre documente, trebuie să amintim certificatele de naştere şi de căsătorie, apoi cartea de muncă, legitimaţiile şi atestatele şi, nu în ultimul rând, testamentul artistei. Maria Tănase a lăsat, de asemenea, spre aducere aminte, […]