Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară

Înclinarea către frumos a locuitorilor Olteniei transpune foarte clar şi cu prisosinţă dim meşteşugurile tradiţionale ale regiunii. Ne gândim, mai ales la olărit, ţesut, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor etc. O istorie culturală a provinciei trebuie să cuprindă peremptoriu bogăţia de „documente” şi frumuseţi create de mâinile şi sufletele ţăranului oltean.

Olărit

Apare ca meşteşug, în spaţiul geografic al provinciei, în jurul anului 3000 î.Hr., fiind unul dintre cele mai complexe meşteşuguri prin diversitatea cunoştinţelor necesare cât şi prin exactitatea cunoaşterii lor. Perfecţionarea tehnicii de ardere a vaselor şi ulterior introducerea roţii olarului (300 î.Hr.) au constituit momente importante în evoluţia acestui meşteşug. Influenţele romană, şi, mai […]

Prelucrarea lemnului, metalelor, a altor materiale

Abundenţa pădurilor în Oltenia a făcut ca lemnul să fie unul din primele materiale utilizate în confecţionarea obiectelor necesare omului. Categorii de obiecte din lemn care îmbracă forme artistice se întâlnesc în aproape toate domeniile legate de activitatea gospodăriei ţărăneşti: elemente de arhitectură de construcţie, mobilier, unelte, obiecte de uz casnic, obiecte de cult. Tehnicile […]

Ţesutul scoarţelor şi covoarelor

Dezvoltarea acestor tipuri de ţesături este legată de înflorirea generală a artei populare din secolul al XIX-lea ca urmare a unor prefaceri structurale benefice survenite în condiţia economică şi socială a ţărănimii. Noua dimensiune a civilizaţiei ţărăneşti este întregită de progresul gândirii artistice reificată de construirea şi decorarea locuinţei, de apariţia unor noi piese decorative, […]

Ţesutul şi decorarea portului popular

Portul popular oltenesc, prin varietatea pieselor ce-l compun, al tehnicilor şi materialelor folosite, a organizării decorurilor, pe suprafaţa pieselor şi motivelor decorative utilizate reprezintă unul din cele mai complexe domenii ale artei populare. Oltenia, zonă etnografică cu o individualitate artistică de mare expresivitate, cunoaşte o mare diversitate de tipuri de costume. Specificităţile sunt determinate de […]

Iconărit

Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei poate exprima sacramental şi religios, ritualic, o Oltenie ortodoxă profundă şi nuanţată. Dintre sacramentele obiectuale pe care le deţine Casa Băniei, icoanele de vatră reprezintă o specificitate a provinciei. Reprezentările propriu-zise de pe icoanele de vatră trimit la modelele ce apar pe icoanele pe sticlă, semn că în secolul […]