Expoziţia Facerea Pâinii

De la desţelenit la semănat (sala 2 – demisol) Expoziţia de la demisolul Casei Băniei este, de fapt, o reprezentare specifică a cultivării grâului în Oltenia, provincie cu un preponderent caracter economic agrar. Nici nu se putea altfel, având în vedere, pe de o parte, importanţa istorică, socială şi culturală a acestei cereale, pe de […]

Expoziţia Ritmurile vieţii

Ceramica oltenească (sala 4 – etaj) Alcătuirea unei sinteze muzeologice a ceramicii şi a olăritului din Oltenia este o operaţie anevoioasă tocmai prin nuanţele pe care ea le implică, legate în primul rând de marea diversitate, de bogăţia de forme şi de ornamentică, dar şi de consideraţiile socio-culturale şi istorice pe care trebuie să le […]

Spaţii Interactive

Pe tot parcursul anului vor fi organizate următoarele ateliere: – iconărit pe lemn și sticlă – atelier de confecționare bijuterii – atelier de olărit – atelier de țesut – atelier de sculptură lemn Participă preșcolari și școlari din instituțiile de învățământ din județul Dol