Alte Colecţii

Colecţiile muzeale aflate în patrimoniul Secţiei de Etnografie cuprind şi colecţia de obiecte de cult, colecţia de instrumente muzicale, colecţia de ouă încondeiate, colecţia de documente şi fotografii Maria Tanase, colecţia de documente etno-folclorice, obiecte de uz casnic.

Obiecte tradiţionale de cult din Oltenia

Colecţia de obiecte de cult folosite în spaţiul ritualic al gospodăriei ţărăneşti olteneşti în afara icoanelor de vatră prezentate la colecţia „iconărit”, cuprinde o serie importantă de obiecte ritual-simbolice folosite în diverse temporalităţi şi prilejuri sacre (sărbători, rituri şi ritualuri de trecere, ritualurile din ciclurile calendaristice etc.) Pistornicele erau şi sunt încă folosite pentru sacramentarea […]

Instrumente muzicale

În patrimonialul Secţiei de etnografie sunt tezaurizate şi instrumente populare specifice Olteniei. Ne referim, în special la instrumente de suflat adică tipuri de fluiere cu forme şi din zone diferite ale provinciei, cavale, fife, ocarine, cimpoaie. Viori, cobze, o ţiteră etc. completează acest patrimoniu.

Ouă încondeiate

În perioada interbelică şi post-belică arhitectul A.Vincenz, unul dintre fondatorii Muzeului Olteniei, alcătuia o colecţie de ouă încondeiate, formată din aproape 700 de ouă din toată ţara: Oltenia, Bucovina, Muntenia, Moldova. Colecţia a fost completată, ulterior, de piese din Oboga lucrate de meşterul Marin Diaconeasa.

Colecţia Maria Tănase

Viaţa, talentul, preocupările umane şi sociale ale Mariei Tănase transpar din 1300 de documente, fotografii, scrisori, tablouri, alte obiecte personale etc. Dintre documente, trebuie să amintim certificatele de naştere şi de căsătorie, apoi cartea de muncă, legitimaţiile şi atestatele şi, nu în ultimul rând, testamentul artistei. Maria Tănase a lăsat, de asemenea, spre aducere aminte, […]

Documente Etno-Folclorice

Colecţia cuprinde, printre altele, documente din Colecţia C.S. Nicolăescu – Plopşor, adică scrisori, în special, primite de savant între 1928-1956 de la I.Andriescu, C.Daicoviciu, I.Nestor, Vl.Dumitrescu, I.Moisil, D.Berciu, Petre Nicolaescu – Coveiu, M.Cantacuzino, Dl.Bărcăcilă, C.Secăreanu etc. De asemenea, tot în această colecţie sunt cuprinse şi manuscrise semnate de folcloristul Nicolae Popescu al Lupului, precum şi […]

Obiecte de Uz Casnic

Gospodăria ţărănescă este definită de obiecte de lemn, ceramică, metal, sau alte materiale. Colecţia specifică a Secţiei de etnografie a acumulat vreme de 50 de ani, în special, obiecte din lemn, restul inventarului casnic a intrat în alte colecţii. Unele dintre acestea sunt doar utilitare, fără valenţe estetice, altele sunt capodopere ale prelucrării lemnului prin […]