Expoziţia Facerea Pâinii

De la desţelenit la semănat (sala 2 – demisol) Expoziţia de la demisolul Casei Băniei este, de fapt, o reprezentare specifică a cultivării grâului în Oltenia, provincie cu un preponderent caracter economic agrar. Nici nu se putea altfel, având în vedere, pe de o parte, importanţa istorică, socială şi culturală a acestei cereale, pe de […]