Patrimoniu Ştiinţific Colecţii

Patrimoniul Secţiei conservă în prezent peste 113.000 piese, în colecţii de: Mineralogie, Paleontologie, Botanica, Malacologie, Entomologie, Ichtyologie, Batracologie, Herpetologie, Ornitologie, Oologie, Mammalogie, Trofee. Colecţiile sunt prelucrate şi valorificate ştiinţific şi cultural-educativ de către muzeografi, astfel: •    Colecţiile de Mineralogie şi Paleontologie – muzeograf expert dr. Aurelian POPESCU; •    Colecţia de Botanică – muzeograf […]

Paleontologie

Face parte din colecţiile cu care a fost fondat Muzeul Olteniei. Primele piese ale colecţiei au fost donate de Alexandru şi Aristia Aman, mecena craioveni. Un aport însemnat la creşterea şi la studierea colecţiei au avut, printre alţii, marii oameni de ştiinţă: C. S. Nicolăescu-Plopşor, Alexandra Bolomey, Alexandru Firu, Costin Rădulescu, Petre Mihai Samson, Constantin […]

Mineralogie

Este una dintre primele colecţii ale Muzeului Olteniei. Primele piese (minereu de aur, de cupru, antracit, calcar etc.) proveneau de pe teritoriul Olteniei. Cu timpul, prin achiziţii, donaţii, colectări, numărul pieselor a crescut, ajungând în prezent la cca 1200, minerale şi roci din ţară şi din străinătate (Algeria, Polonia, Rusia etc.). Cea mai valoroasă piesă […]

Botanică

Patrimoniul cultural naţional şi muzeal de botanică al Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei cuprinde peste 8865 piese. O importanţă aparte o reprezintă cele 760 coli de herbar donate de marele botanist Erazmus Gyula Nyárády, membru deplin al Academiei Române, iar în 1949 coordonator de onoare al celor 13 volume de Flora României. Materialul […]

Malacologie

COLECŢIA MALACOLOGICĂ însumează un număr de 27.327 moluşte autohtone şi exotice (cochilii, preparate în lichid) provenite din achiziţii, donaţii sau colectări efectuate de specialişti în cadrul cercetărilor în teren. Patrimoniul malacologic al Muzeului Olteniei Craiova s-a constituit pe parcursul mai multor decenii, începând din 1972, prin achiziţia colecţiei Al. V. Grossu compusă din 5000 exemplare […]

Entomologie

COLECŢIA DE ENTOMOLOGIE este gestionată şi valorificată ştiinţific şi cultural-educativ de către drd. Gima LILA , începând din anul 2018. Patrimoniul entomologic conservă 53.870 exemplare şi are cea mai mare pondere în cadrul patrimoniului secţiei, reprezentând aproape 50%. Constituirea colecţiei s-a facut în două etape distincte. •    Prima etapă a fost între anii 1951-1978. […]

Ihtiologie (peşti)

Colecţia de peşti constituită începând cu anul 1952 şi îmbogăţită permanent, conservă 1645 piese naturalizate sau preparate în lichid conservant, provenind din ape dulci, salmastre şi sărate respectiv: Dunăre, Marea Neagră, Oceanul Pacific, Oceanul Indian şi Oceanul Atlantic. Marea diversitate a speciilor dulcicole şi marine din colecţie, ca şi speciile de interes ştiinţific, conferă colecţiei […]

Herpetologie

Colecţia de amfibieni s-a constituit începând cu1960 şi conservă 832 piese naturalizate, preparate în lichid conservant şi mulaje, regăsind reprezentanţi importanţi prezenţi în ecosistemele Olteniei. Colecţia de reptile reuneşte 282 piese şi a fost constituită începând cu anul 1958, conservă specii care trăiesc în ţara noastră precum: năpârca o şopârlă apodă(Anguis fragilis), guşterul(Lacerta viridis), vipera(Vipera […]

Ornitologie

COLECŢIA ORNITOLOGICĂ reunește un număr de 1808 piese, dintre care 1770 sunt reprezentate de păsări, 5 sunt inele și 31 sunt cuiburi. Din punct de vedere taxonomic, păsările din colecție aparțin la 230 de specii, 138 de genuri, 58 de familii şi 20 de ordine sistematice, iar din punct de vedere al apartenenţei la tipurile […]

Mamalogie (mamifere)

Colecţia de mamifere conservă un număr de 690 de piese reprezentând: mamifere naturalizate, blănuri şi  mulaje. Importanţa acestei colecţii este dată de piesele vechi care au fost colectate în anii când se semnala prezenţa lor pentru prima dată pe teritoriul României (1929 şacal naturalizat). Importante sunt şi speciile de chiroptere, 15 din cele 17 specii […]