Dacia Romană

Dacia Romană reprezintă ultima provincie cucerită şi înfiinţată de Imperiul Roman. În linii mari teritoriul său se circumscrie Ardealului actual, Banatului şi a întregii Oltenii, ultima corespunzând provinciei Dacia Inferior/Malvensis. Populaţia sa consta în colonişti ex toto orbe romano şi elemente autohtone, aşa cum dovedesc  inscripţiile şi descoperirile arheologice. Este o perioadă de avânt constructiv […]

Culte şi credinţe religioase în Dacia Romană

Faptul că zeii erau prezenți în viața de zi cu zi a romanilor este un fapt incontestabil. Îi regăsim în reprezentări sculpturale, pe altarele ce le-au fost dedicate, în inscripțiile oficiale și deopotrivă pe obiecte personale (inele, amulete, etc.). Liberatea religioasă a permis adorarea unui mare număr de divinități păgâne (numite astfel în opoziție cu […]

Începutul evului mediu

Perioada de început a evului mediu este marcată, în urma prăbuşirii limes-ului dunărean, de migraţiile triburilor nomade, în perioada secolelor VI-XIII (germanici, avari, slavi, proto-bulgari, unguri, cumani, tătari). Triburile migratoare au controlat acest spaţiu, din punct de vedere militar şi politic, întârziind dezvoltarea economică şi socială a populaţiei autohtone. Începuturile evului mediu sunt confirmate pe […]

Tezaur

Piesele incluse în categoria tezaur (cuprinzând un număr de 721 piese) sunt obiecte de aur dar şi de argint, de o mare valoare istorică şi artistică: obiecte de podoabă romană, bijuterii de aur cu pietre preţioase (colier format din 20 de lănţişoare din aur, care leagă între ele şase medalioane cu placă de aur şi […]

Colectii de patrimoniu

Patrimoniul muzeal este alcătuit din colecţii arheologice şi istorice care pun în valoare istoria Craiovei şi istoria românilor din antichitate până în prezent. Colecţiile arheologice s-au constituit în urma săpăturilor arheologice întreprinse de specialiştii muzeului, a donaţiilor şi a achiziţiilor. Colecţiile arheologice ilustrează perioadele istoriei vechi, perioadei romane precum şi a Evului mediu timpuriu. Colecţiile […]