Civilizatia Geţilor în Oltenia

Civilizaţia geţilor în Oltenia se circumscrie aspectului cultural Padea-Panagjurski Koloni din sec. II-I a.Chr., care conţinea elemente din aristocraţia războinică a tracilor sud-dunăreni, a geţilor şi a scordiscilor. Din inventarul arheologic prelevat se remarcă spadele cu două tăişuri, pumnalele cu lama curbă de tip sica, vârfuri de lance, vârfuri de suliţe, zăbale, fibule ş.a.

Dacia Romană

Dacia Romană reprezintă ultima provincie cucerită şi înfiinţată de Imperiul Roman. În linii mari teritoriul său se circumscrie Ardealului actual, Banatului şi a întregii Oltenii, ultima corespunzând provinciei Dacia Inferior/Malvensis. Populaţia sa consta în colonişti ex toto orbe romano şi elemente autohtone, aşa cum dovedesc  inscripţiile şi descoperirile arheologice. Este o perioadă de avânt constructiv […]

Culte şi credinţe religioase în Dacia Romană

Faptul că zeii erau prezenți în viața de zi cu zi a romanilor este un fapt incontestabil. Îi regăsim în reprezentări sculpturale, pe altarele ce le-au fost dedicate, în inscripțiile oficiale și deopotrivă pe obiecte personale (inele, amulete, etc.). Liberatea religioasă a permis adorarea unui mare număr de divinități păgâne (numite astfel în opoziție cu […]

Începutul evului mediu

Perioada de început a evului mediu este marcată, în urma prăbuşirii limes-ului dunărean, de migraţiile triburilor nomade, în perioada secolelor VI-XIII (germanici, avari, slavi, proto-bulgari, unguri, cumani, tătari). Triburile migratoare au controlat acest spaţiu, din punct de vedere militar şi politic, întârziind dezvoltarea economică şi socială a populaţiei autohtone. Începuturile evului mediu sunt confirmate pe […]

Tezaur

Piesele incluse în categoria tezaur (cuprinzând un număr de 721 piese) sunt obiecte de aur dar şi de argint, de o mare valoare istorică şi artistică: obiecte de podoabă romană, bijuterii de aur cu pietre preţioase (colier format din 20 de lănţişoare din aur, care leagă între ele şase medalioane cu placă de aur şi […]

Colectii de patrimoniu

Patrimoniul muzeal este alcătuit din colecţii arheologice şi istorice care pun în valoare istoria Craiovei şi istoria românilor din antichitate până în prezent. Colecţiile arheologice s-au constituit în urma săpăturilor arheologice întreprinse de specialiştii muzeului, a donaţiilor şi a achiziţiilor. Colecţiile arheologice ilustrează perioadele istoriei vechi, perioadei romane precum şi a Evului mediu timpuriu. Colecţiile […]