Peştera

Dat fiind faptul că fenomenele carstice sunt destul de răspândite şi amplificate în munţii Olteniei, pentru a completa ecosistemele acestei provincii, s-a rezervat un spaţiu de informare privind condiţiile de trai din mediul speleic şi totodată de conectare la acest mediu. Altfel spus, peştera artificială cuprinsă în cadrul expoziţiei de bază, prin concepţia şi calitatea […]

Conservarea Biodiversităţii

Este ştiut că protecţia naturii şi a biodiversităţii este una din problemele cele mai importante ale omenirii, iar una din funcţiile de bază ale muzeului este cea educativă; prin urmare un segment important al expoziţiei este consacrat conservării patrimoniului natural. În acest sens, prin mijloace muzeotehnice moderne, se fac cunoscute principalele arii protejate din Oltenia, […]

Oltenia Terra Fossilis

Plante sau animale, acvatice sau terestre, microscopice sau gigantice, fosilele din Oltenia se remarcă în primul rând prin marea lor diversitate. Descoperite în cele mai variate locuri (pe văile apelor, în versanţi mai mult sau mai puţin abrupţi, în peşteri, în lucrări miniere sau în săpături sistematice), punctele fosilifere acoperă uniform şi dens harta Olteniei, […]

Expoziţii de Bază şi Permanente

Oltenia se înscrie într-una din cele mai reprezentative zone biogeografice din România. Pe teritoriul Olteniei este concentrată o mare diversitate de ecosisteme (terestre şi acvatice), care înglobează majoritatea categoriilor de asociaţii vegetale şi animale. Expoziţia de bază de la etajul I „CONDIŢIILE FIZICO-GEOGRAFICE ŞI ECOSISTEMELE OLTENIEI”, a fost amenajată în actualul imobil al Secţiei de […]