Ţesutul scoarţelor şi covoarelor

Dezvoltarea acestor tipuri de ţesături este legată de înflorirea generală a artei populare din secolul al XIX-lea ca urmare a unor prefaceri structurale benefice survenite în condiţia economică şi socială a ţărănimii. Noua dimensiune a civilizaţiei ţărăneşti este întregită de progresul gândirii artistice reificată de construirea şi decorarea locuinţei, de apariţia unor noi piese decorative, […]

Ţesutul şi decorarea portului popular

Portul popular oltenesc, prin varietatea pieselor ce-l compun, al tehnicilor şi materialelor folosite, a organizării decorurilor, pe suprafaţa pieselor şi motivelor decorative utilizate reprezintă unul din cele mai complexe domenii ale artei populare. Oltenia, zonă etnografică cu o individualitate artistică de mare expresivitate, cunoaşte o mare diversitate de tipuri de costume. Specificităţile sunt determinate de […]

Iconărit

Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei poate exprima sacramental şi religios, ritualic, o Oltenie ortodoxă profundă şi nuanţată. Dintre sacramentele obiectuale pe care le deţine Casa Băniei, icoanele de vatră reprezintă o specificitate a provinciei. Reprezentările propriu-zise de pe icoanele de vatră trimit la modelele ce apar pe icoanele pe sticlă, semn că în secolul […]